Top Menu
Language Select
  Malay  | English
W3C Color Changer
Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Sizer
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Background Changer
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Banner
Last Updated Date
Kemaskini Pada: 9 Jul 2015
Versi 6.0.9
Footer Menu
Best Viewed
Profil Bahagian Cetak Profil Bahagian

PROFIL BAHAGIAN SAMARAHAN


LATAR BELAKANG

Bahagian Samarahan telah diisytiharkan sebagai Bahagian Kelapan pada tahun 1987. Ia terletak kira-kira 30 kilometer dari Bandaraya Kuching dan boleh dihubungi melalui Jalan darat atau melalui sungai. Bahagian Samarahan yang berkeluasan lebih kurang 4,967.45 kilometer persegi mempunyai empat daerah, iaitu Samarahan, Serian, Simunjan dan Asajaya serta dua Daerah Kecil, iaitu Sebuyau dalam Daerah Simunjan dan Tebedu di Daerah Serian.

Pusat Pentadbiran Bahagian Samarahan adalah di Kota Samarahan yang terletak ditebingan Batang Samarahan. Kota Samarahan dahulunya adalah merupakan sebuah Daerah kecil yang dikenali sebagai Muara Tuang dan ketika itu ia adalah di bawah bidangkuasa Daerah Kuching. Pada tahun 1983, ia telah dinaikkan taraf menjadi daerah penuh dan telah dinamakan sebagai Kota Samarahan.

Pada tahun 1987 Kota Samarahan telah dinaikkan taraf sebagai Bahagian yang kelapan di Negeri Sarawak dimana ia telah digabungkan dengan daerah Serian, Simunjan dan Asajaya bagi membentuk sebuah bahagian yang dinamakan sebagai Bahagian Samarahan.

Dulunya keadaan geografinya Bahagian Samarahan adalah merupakan kawasan yang berpaya serta sukar untuk dibangunkan, maka aktiviti pertanian ketika itu hanya diusahakan sekadar untuk sara diri sahaja. Atas usaha pro-aktif Kerajaan Negeri yang berjaya melaksanakan pelan induk pembangunan yang komprehensif bertunjangkan falsafah Politik Pembangunan, kini Bahagian Samarahan telah pesat membangun serta dikenali sebagai Pusat Ilmiah.

Dengan terbina dua buah Institut Pengajian Tinggi seperti Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan juga Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan sebuah Institut Perguruan Tun Abdul Razak (IPTAR) di Samarahan maka ia telah dikenali sebagai Pusat Ilmiah. Selain dari itu Samarahan juga telah dijadikan lokasi untuk Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan juga Pusat Jantung, Hospital Umum Sarawak.

          

                      UNIMAS                                                                                                     UiTM
Keluasan

Luas kawasan Bahagian Samarahan ialah 4,967.45 kilometer persegi dengan Daerah Simunjan adalah yang terbesar iaitu meliputi 44.7 peratus keluasan Bahagian ini dan daerah Asajaya mempunyai keluasan yang terkecil yang hanya meliputi kira-kira 6.1 peratus.

Daerah Dan Keluasan

Bil.

Daerah

Keluasan  (km persegi)

1.

Samarahan

407.08

2.

Serian

1,762.4

3.

Simunjan

1,370.12

4.

Asajaya

302.81

Jumlah Keseleruhan

3,842.41

Daerah Kecil dan Keluasan

Bil.

Daerah Kecil

Keluasan  (km persegi)

1.

Sebuyau

847.55

2.

Tebedu

277.49

Jumlah Keseleruhan

1,125.04

Sumber: Jabatan Ukur dan Pemetaan Kuching


Jumlah Penduduk Mengikut Pecahan Kaum dan Pecahan Daerah

Bil

Kaum

Tahun 2010

 


Samarahan

Serian

Simunjan

Asajaya

Jumlah

1.

Melayu

46,600

11,600

21,800

27,800

107,800

2.

Iban

22,200

16,000

14,500

3,000

57,700

3.

Bidayuh

6,400

57,100

400

200

64,100

4.

Melanau

800

200

100

100

1,200

5.

Lain-lain (Bumiputera)

2,400

600

300

100

3,400

6.

Cina

18,100

8,200

1,200

2,000

29,500

7.

Lain-lain (Bukan Bumiputera)

800

500

100

0

1,400

8.

Bukan Warganegara

800

1,900

1,200

200

4,100

Jumlah

100,100

94,100

39,600

33,400

269,200

Sumber: Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak.2014


Bilangan Penduduk Mengikut Jantina

Bil.

Daerah

Tahun 2013

1.


Lelaki

Perempuan

2.

Samarahan

47,700

52,400

3.

Serian

48,800

47,300

4.

Simunjan

20,100

19,400
5.
Asajaya
17,100
16,300
Jumlah Keseluruhan

133,700

135,400

Sumber: Taburan Penduduk Dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010, Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak.


Bilangan Penduduk Mengikut Pecahan Kumpulan Etnik

Bil.      

Kumpulan Etnik

Tahun 2013

1.     

Melayu

107,800

2.  

Iban

57,700

3.  

Bidayuh

64,100

4.
Melanau
1,200
5.
Lain-lain (Bumiputera)
3,400
6.
Cina
29,500
7.
Lain-lain (Bukan Bumiputera)
1,400
8.
Bukan Warganegara
4,100

JUMLAH
268,900

Sumber: Taburan Penduduk Dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010, Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak

(Dikemaskini pada 30 Mac 2015)

 


1   Seterusnya

 
|